Instalacje elektryczne

Wśród najważniejszych i najchętniej powierzanych nam zadań przez klientów jest realizowanie instalacji elektrycznych. W ramach naszych fachowo wykonywanych działań znajdują się prace na każdym etapie działań.

Oferta

 • wewnątrz budynków, a także na terenach zewnętrznych,
 • w halach przemysłowych, w tym oferujemy realizowanie prac wysokościowych, związanych chociażby z montażem oświetlenia,
 • w obiektach użyteczności publicznej,
 • w budynkach o przeznaczeniu mieszkalnym, wśród których ważne miejsce zajmuje instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym, a także realizacja zleceń związanych z budownictwem wielorodzinnym.

Zakres działań

Jedną z naszych specjalności są instalacje elektryczne, dlatego w obrębie tych działań wykonywane jest:

 • projektowanie,
 • wymiana uszkodzonych fragmentów systemu,
 • montaż,
 • serwis, a także konserwacja, pozwalająca na bezpieczne użytkowanie.

W ten sposób można wykonać przede wszystkim wymianę czy projektowanie:

 • oświetlenia,
 • rozdzielnic,
 • instalacji odgromowych,
 • innych rodzajów systemów, które montowane są w celu zapewnienia elektryczności na terenie zakładów pracy, a także budynków mieszkalnych.

Wykonujemy również pomiary z wykorzystaniem fachowego sprzętu, dzięki którym możliwe jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji, a także wskazanie ewentualnego dokonania niezbędnych prac naprawczych.